logo-autolavie
Choose your language: england thailand japan
หลักสำคัญในการให้บริการของเราคือ บริการด้วยใจ เอาใจใส่ทุกชิ้นงาน สร้างความประทับใจในบริการให้แก่ลูกค้า และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในธุรกิจการซ่อมสี และตัวถังของเมืองไทย
Home About Us News Register Services Contact Us
  NEWS

เมื่อเร็วนี้ บริษัท ออโต้ ลาวี่ จำกัด ได้รับเกียรติ จาก
นายธงไชย ภาณุมาภรณ์ กรรม การผู้จัดการ บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด ร่วมกับ Thatcham (The Motor Insurance Repair Research Center) สถาบันการวิจัยชั้นนำเกี่ยวกับการซ่อมยานยนต์ ที่ประสบอุบัติเหตุจากประเทศอังกฤษจัดให้มีการอบรม มาตรฐานการประเมินความเสียหายรถยนต์ ที่ประสบอุบัติเหตุให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ โดยมีผู้บริหารบริษัท ประกันภัย และเจ้าหน้าที่ ซึ่งในการอบรมได้เน้นการ กำหนดมาตรฐานระดับสากลที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมประกันภัยรถยนต์
ด้วยมาตรฐานคุณภาพการซ่อมที่ดีและประหยัด มาตรฐานวิธีการซ่อม เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ มาตรฐานการใช้วัสดุทดแทนเพื่อความปลอดภัยและประหยัด มาตรฐานอะไหล่เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน และมาตร ฐานความเป็นธรรมแก่บริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทประกันภัย อู่ซ่อม ศูนย์บริการรถยนต์ ร้านอะไหล่
บริษัท ออโต้ ลา วี่ จำกัด Copyright © 2009 AUTO LA VIE CO.,LTD. | HOT LINE : 082-790-1141
WORK DAY : MON - SAT | TIME : 8:00 - 20:00